• Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Oficiální název organizace je Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.
  • Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?
Ve Vrbátkách přijímáme děti od 5 let - kluky i holky. K přihlášení dítě do skautu vám pomůže rozcestník, který jsme pro vás vytvořili. Podle věku a pohlaví vašeho dítěte jednoduše kontaktujete příslušného vedoucího, se kterým se domluvíte na podrobnostech. Více zde.
  • V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?
Od 5 let věku výše. Rozdělení věkových kategorií: žabičky a vlčata – děvčata a chlapci od 5 do 10 let, skautky a skauti – děvčata a chlapci od 10 do 15 let, roveři a rangers – chlapci a děvčata od 15 do 21 let, od 21 výše oldskauti.
  • Jaký je roční příspěvek? 
Příspěvek se liší středisko od střediska. V našem přístavu (středisku) je to 350,- Kč registrační příspěvek na začátku kalendářního roku + 100,- Kč/měsíc/dítě.
  • Co čeká mé dítě v oddíle? 
Program je přizpůsoben věku dítěte. Oddíly dětem nabízejí všestranný program, který děti rozvíjí: např. výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní a zimní tábory...  Některé oddíly se specializují na určitý druh činnosti jako třeba na rafting, cyklistiku, horolezení apod. Naše oddíly mají vodácké zaměření.
  • Jsou oddíly smíšené? 
Děti ve věku  žabiček, vlčat, skautek a skautů (5 - 15 let)  mají družinovou činnost pro kluky a holky zvlášť. Velké akce typu tábor, střediskový výlet... bývají koedukované (smíšené). Starší děti (od 15 let) roveři a oldskauti mají i družinovou činnost koedukovanou.
  • Kdo se o děti stará? 
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.
  • Kde můžeme koupit skautské vybavení? 
V sedmi městech ČR sídlí prodejny, kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci. 
  • Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnosti? 

Skautské vybavení – kroj apod. 500 Kč, 
jednodenní výpravy - 100 Kč, 
větší výprav na více dnů - 300 - 500 Kč, 
tábor (14-dení) 2500 – 3000 Kč, 

měsíční příspěvek 100 Kč
roční registrační příspěvek - 450 Kč.