Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili úterní informativní schůzky za jejich čas a těšíme se na další spolupráci.