Kolik vše stojí?

Každý člen našeho přístavu během roku odvádí následující poplatky:

  • 1x za rok (na přelomu kalendářního roku) se odvádí registrační poplatek. Tento poplatek se může rok od roku mírně lišit. Zpravidla se jedná o cca 300 - 350 Kč. Tato částka zahrnuje celoroční pojištění člena na všechny akce Junáka, předplatné skautského časopisu, vydání členské karty s roční platností a část se odvádí jako poplatek nadřízeným jednotkám. Tento poplatek se odvádí celý, přístavu nezůstává.
  • 1x za měsíc - 100  Kč/člena do 18 let. (V měsících červenci a srpnu se poplatek nevybírá!) Tento poplatek zůstává přístavu a jsou z něho financovány provozní náklady a drobné vybavení (nášivky na kroje, stezky, kancelářské vybavení, materiál na rukodělné práce apod.)
  • příležitostně - zvlášť jsou hrazeny výpravy a letní tábor dle kalkulace jednotlivých akcí. Víkendové výpravy se pohybují dle náročnosti programu a vzdálenosti dojezdu od cca 200 Kč do cca 400 Kč
Cena letního tábora v letech 2013 a 2014 byla 2 700 Kč na 14 dní.

  • Další náklady (není nutné pořizovat hned při vstupu do oddílu):
Skautský kroj (450 - 500 Kč), oddílové tričko (cca 120 Kč), šátek (cca 50 Kč)

Každý člen pak na výpravy potřebuje tábornické potřeby jako jsou spacák, karimatka, ešus. Postupně je také dobré na vodácké akce časem pořídit neopren a vhodné boty do vody.


Platby můžete posílat na náš účet u FioBanky 
č.ú.: 2900527915 / 2010 

Tento účet je transparentní. To znamená, že se můžete kdykoli přes internet podívat, jestli byly vaše poplatky na účet připsány a co se z účtu platilo.
Podívat se na náš účet můžete zde.

Veškeré finance, které naše středisko přijímá, jsou použity na zajištění chodu přístavu, hmotné zabezpečení akcí a potřeby našich dětských členů. Vedoucí oddílů a posádek i další dobrovolníci na našich akcích vykonávají svou činnost zcela zdarma, za svou práci v oddílech a na akcích nejsou placeni.