Historie skautingu ve Vrbátkách 


Historie skautingu ve Vrbátkách sahá do poloviny dvacátého století.

Historické oddíly, na které navazujeme, vznikly Vrbátkách krátce po druhé světové válce. Následně byly oddíly i celý český skauting v roce 1949 podruhé zakázány a již se oddíly neobnovily. 
 
K obnovení skautingu ve Vrbátkách došlo v září roku 2012, kdy byly založeny 7.oddíl  vlčat a skautů Puhoia, 8. oddíl žabiček a skautek Paringa, a také klub dospělých Waitangi, které v této podobě fungují dodnes.

Nepochybně nejvýznamnější událostí v životě našich oddílů bylo založení samostatného střediska vodních skautů. 

Dne 8.11.2013 byl na základě schválení okresní rady Junáka a po konání ustavujícího sněmu založen přístav Tamatea Vrbátky, čímž se naše oddíly staly samostatnou jednotkou v rámci organizace Junák. 

Děkujeme všem, kteří se svou prací zasloužili o vznik nového přístavu a svým přispěním nadále pomáhají v jeho dalším fungování.