Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska (pro vodní skauty přístavy), která sdružují oddíly a kluby dospělých. Činnost každého střediska (přístavu) zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko (přístav) poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů.

Jedním ze základních prvků skautské výchovy je družinový systém. Skautské družině vodních skatů říkáme posádka. Několik družin tvoří dohromady oddíl


Pod přístavem Tamatea Vrbátky v současné chvíli fungují 3 oddíly, a to Paringa, Puhoia a Waitangi.

Oddíl Paringa sdružuje děvčata ve věku 5 až 15 let, oddíl Puhoia kluky od 5 do 15 let a v oddíle Waitangi se setkávájí dospělí členové přístavu.

Oddíl Paringa je rozdělen na dvě družinky Lasičky (5 - 9 let)
Oddíl Puhoia má prozatím jednu družinku, a to Ohnivé sršně (5 - 15 let)