Základní dokumenty

  • Stanovy Junáka - dokument právně definující organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR
  • Charta českého skautingu na počátku 21. století
  • Řád výchovy činovníků - vzdělávácí systém Junáka včetně podmínek všech zkoušek
  • Základní charakteristika skautingu - cíle a metody skautingu
Odkazy
  • World Organisation of the Scout Movement - WOSM
  • World Association of Girl Guides and Girl Scouts  - WAGGGS
  • International Scouts and Guides Fellowship - ISGF
  • Česká rada dětí a mládeže - ČRDM
Zajímavé tipy