Příspěvky‎ > ‎

2012 - příspěvky

Předvánoční pohoda a betlémské světlo 2012

přidáno: 17. 5. 2014 5:19, autor: Přístav Tamatea   [ aktualizováno 17. 5. 2014 5:19 ]

21. 1. 2013

Pošesté jsme se sešli na akci, kterou nazýváme Vánoční pohodou. A přece to tento rok bylo jiné. Naše vodácké oddíly se rozmnožily, a tak bychom se do klubovny ve Ptení nevešli. Proto jsme se v sobotu 22.12.2012 sešli ve velké místnosti ve školícím centru ve Vrbátkách (přímo pod naší vrbáteckou klubovnou).

Sešlo se nás mnoho, jak z oddílu ve Ptení i Plumlova, tak z místních vrbáteckých oddílů i klubu dospělých a rodičů.

Zahájilo se vše ve 14 hodin ozobáváním donesených vzorečků cukroví a písničkami, aby se navodila ta správná atmosféra. Asi za hodinu dorazila (byla přivezena) nám vzácná návštěva. Tedy hned dvojitá. Dva již dříve narození skauté z Olomouce a instruktoři skautské Jesenické lesní školy (tam se skautští vedoucí učí býti správnými vůdci), skautskými jmény Sir a Čibi.

Přivítali jsme je našimi družinovými pokřiky a oni nám to oplatili svým. Pak jsme je poctili kávou, písničkami a scénkou. Na to si vzal slovo Čibi a pověděl nám něco o tom, jak to bylo ve skautu dříve a naučil děti také jednu starou písničku vlčat.

Další na pořadu dne byla ukázka výroby drátěných košilí a seznámení se s nabídkou výbavy, kterou si mohou děti nakoupit za své nasbírané body.

Nějakou dobu jsme zpívali koledy, rozdali si pár dárečků, a to už se s námi museli rozloučit naši starší bratři. Popřáli nám, aby se vše v roce 2013 dařilo a odjeli k domovům.

My se věnovali dalšímu bodu, a to vánočním tradicím. Připomenuli jsme si jaké známe - od házení botkem, přes lodičky ze skořápek, až po lití olova. Nejvíce se dětem líbily lodičky (vodáci se v nás nezapřeli). Vydrželi je sledovat, dokud svíčky nedohořely.

To už večer zestárnul, děti měly volnou zábavu, hrálo se a zpívalo a když se večer měnil v noc, našel si každý svoje místečko v klubovně a svůj spacák a uložil se ke spánku.

V neděli 23.12. jsme dopoledne měli nám milou povinnost. Roznášet po domech Betlémské světlo. Světlo, kterého rozdáváním neubývá, ale roste. Tak jako naše přátelství, které toto světlo představuje.

Betlémské světlo jsme roznášeli dům od domu ve Vrbátkách a ve Ptení.

Strašidelný večer 2012

přidáno: 17. 5. 2014 5:15, autor: Přístav Tamatea   [ aktualizováno 17. 5. 2014 5:15 ]

24. 11. 2012

 Bylo 17.listopadu - státní svátek, výročí "sametové revoluce" (1989).

 My jsme tento svátek, který pro skauty znamená hodně (vždyť od té doby můžeme opět svobodně skautovat), oslavili konáním šestého ročníku Strašidelného večera.

Tento rok na této akci pokračovala naše celoroční fantasy hra. Družiny se tu přesunuli do hlavního města Kronu, kde je dohnal vystrašený kartograf (ten, co kreslí mapy) Google a oznámil jim, že mu čarodějnice ukradla důležitou mapu.

Požádal družiny o pomoc (protože sám se bál), aby mu pro mapy k čarodějnici došly. Namaloval družinám mapky, jak se k ní dostat. A ony vyrazily.

Čarodějnici našly u lesa, jak vaří cosi podivného v kotlíku.

Všichni naši hrdinové byli převlečeni za různá strašidelná stvoření a tak čarodějnici oklamali. Ta jim (za nasbírání dřeva na oheň) prozradila, že již mapu nemá, že jí za cosi vyměnila se zlým kouzelníkem. Navíc jim nejen poradila, kde kuzelníka najdou, ale také jim dala napít kouzelného lektvaru odvahy, aby se nebáli za ním jít.

Zlý kouzelník obýval temnou kobku na pustém zámku. Cestu k němu mohly družiny podniknout pouze po malých skupinkách, aby neprobudily duchy, co toto místo hlídali. Takto došli všichni až ke kouzelníkovi. Ten vida podivné nebojácné stvoření, která vpadla k němu do zámku, jim mapu vydal. Aby to však nebylo tak jednoduché, mapu roztrhall na mnoho kousků a každému dal pouze jeden, a to za splnění tajemného úkolu.

S těmito kousky mapy se měly družiny vrátit do Kronu a tam mapu složit. Pokud se jim to podaří před půlnocí, kouzelník se tam zjeví a mapu mocným kouzlem opět spojí.

Toto se podařilo a kouzelník splnil, co slíbil.

 

Družiny mohly mapu konečně předat kartografu Googlovi a ten jim za to prozradin, že je to právě mapa, podle níž budou putovat po celé zemi i mořích a kde budou zažívat další nemalá dobrodružství

Expedice Šlapanice 2012

přidáno: 17. 5. 2014 5:09, autor: Přístav Tamatea   [ aktualizováno 17. 5. 2014 5:09 ]

21.11.2012

Rok se sešel s rokem a my jsme, stejně jako loni, vyrazili do Šlapanic. Tento rok nás tam jelo 18, i když původně se přihlásilo 26 dětí, i tak nás tam bylo třikrát víc než minule.

Vyjeli jsme v pátek 26.10. o podzimních prázdninách vlakem z Prostějova. Cesta do Brna nám netrvala dlouho a rychle uběhla. Tam jsme museli ale přes hodinu čekat na přípoj. Proto jsme se šli projít na náměstí. Pak už jsme byli ve Šlapanicích cobydup. Od nádraží na chatu to není daleko, ale přesto tam někteří sotva dofuněli (myslím, že měli v batohách kamení).

Tam už na nás čekal br.Malta, aby nám mohl předat klíče. Ubytovali jsme se a po chvíli šli na bazén, který jsme měli objednaný na 17 hod. Vzali jsme to trochu oklikou přes dětské hřiště, na které se moc těšili ti, co tu byli před rokem. Moc dlouho jsme se tam ale zdržet nemohli.

U bazénu nás čekalo nemilé překvapení. Ačkoli jsme ho měli předem objednaný, abychom ho mohli využít jenom pro sebe, nikdo tam o tom nevěděl. Trochu jsem to tušil, když jsem se jim nemohl dva dny dovolat.

Nakonec jsme se přeci jen domluvili s plavčíkem, že jsme mohli využít alespoň celou jednu polovinu, která byla na hladině naštěstí přesně označena.

Nic nám už nebránilo naskákat do bazénu. Rozdělili jsme si robátka na plavce a neplavce a zatím, co si plavci šli hrát vodní hry s Montérem, neplavce jsme si mohli řádně prověřit a trochu je i přiučit. S sebou jsme měli i záchranářský házecí pytlík a tak jsme si tam ukázali, jak to funguje. Přiučit se tak mohli i plavci.Díky velké spoustě plovacích pomůcek, které tu mají, se tu všichni za dvě hodiny mohli plně vyřádit.

Po bazénu propukl u všech velký hlad. Na chatě nás však už čekaly knedle s vajíčky, a tak naštěstí nikdo hlady nezhynul.

S plnými bříšky se někteří nastěhovali s deskovými hrami do půdního ležení a jiní si poctivě začali plnit Nováčka.

 

 

Únava se začala na některých brzy projevovat, a tak to po nějaké chvilce v ležení vypadalo, jak po boji. Mnozí ani nestihli najít své spacáky.

Druhý den byl naplánován celodenní výlet do Brna. Počasí nám nepřálo a od noci pršelo. Ráno jsme odjezd odložili o dvě hodiny. To už ve Šlapanicích nepršelo a tak jsme vyjeli. Po příjezdu do Brna se nám nálada opět trochu pokazila, když tam pršelo a pršet nepřestalo.

Měli jsme v plánu vylézt na hrad Špilberk a navštívit zdejší kasematy. Protože bychom i přes pláštěnky, které ani všichni neměli, byli mokří jak myši, plán jsme museli změnit. Místo toho jsme šli do nedalekého muzea hraček. A poté ještě na stálou výstavu autodráh a železnice.

Tam jsme se zdrželi nejdéle. Autodráhy mohly děti sami ovládat a železnice tu je ze tří stran ve velké místnosti. Bylo tam dlouho na co koukat, a když už jsme mysleli, že ne, tak zhaslo světlo a my viděli celou železnici v noci plnou světélek.

Oběd podle přání dětí proběhl v McDonaldu, kde jsme vydrželi až do odjezdu vlaku. Po příjezdu na chatu na nás čekal Jura, vůdce místního oddílu. Měli jsme spolu připravené promítání videa z Navigamu, největšího setkání vodních skautů, které se koná jednou za tři roky a my se ho účastnili.

Večer jsme pak věnovali hrám a kytaře. V neděli jsme pouklízeli chatu, sbalili se, zvolali Šlapanicím hromové Á-hoj a vyjeli k domovu.

Seznamovací pirátská hra Plumlov

přidáno: 17. 5. 2014 5:07, autor: Přístav Tamatea   [ aktualizováno 17. 5. 2014 5:07 ]


7. 11. 2012

   Nejspíše proto, že nám sv.Jiří (patron skautů) přál, nebo je to počasím, se nám vodní skautstvo na Hané rozmnožilo. A abychom se navzájem seznámili, sešli jsme se 22. září na základně Kajuta na Plumlově.    Br.lodivod Montér si tu pro všechny připravil dvoudenní pirátskou hru o sladký poklad.

   Sjelo se tu 20 dětí ze Ptení, Plumlova a Vrbátek. Počasí bylo poněkud vlhké, a tak se nejprve hrálo a malovalo pod střechou společenské místnosti. Když pak přestalo pršet, začaly se hrát různé hry venku. Mezitím se připravila naše nová kamarádka “rafťulka Boubelka”. Náš nový žlutý raft. Po nafouknutí byla Boubelka představena všemu našemu lidu vodáckému.

   Oběd se nám trochu zdržel a tak jsme si zatím dali gulášovou polévku. A potom se to stalo. Všichni se shromáždili na břehu Podhradského rybníka, kam Boubelka připlula s pirátským kapitánem Černým Chiakseem, který vyhlásil hon za pokladem. Všechny pak povozil na Boubelce.

   Děti se rozdělili do čtyřech posádek a hon mohl začít. Ale nejdřív jsme si dali oběd. Po špagetách s milánskou omáčkou se jen zaprášilo.

   Nejprve jsme přinesli Boubelku, a potom se posádky se střídaly na různých stanovištích, kde si mohly ledacos vyzkoušet, a hlavně za to sbírat body a získat tak časovou výhodu při vlastním hledáním pokladu.

   Mimo jiné si tu posádky zkusily lasování, lanové lávky, nebo odstředivou sílu při překonávání pružnosti gumového lana.

   To už se stmívalo a my se chystali k večeři. Protože bylo všechno dřevo důkladně mokré, museli jsme oželet opékání špekáčků a ty místo toho uvařit na sporáku. Nikomu to, myslím, moc nevadilo.

   Večer se hrálo na kytary a zpívalo a povídalo a pak zalézalo do spacáků a pak ještě zase povídalo a nakonec i spalo.

   Ráno jsme vstali, dali si rozcvičku a pak hurá na snídani. Vánočka s máslem a teplým čajem byla každému milá a chutná.

   Po snídani byl nástup, na kterém proběhlo vyhlášení výsledků bodování a gratulace dvou oslavenců narozeninových. Potom už začal vlastní hon za pokladem. Podle toho, kolik jednotlivé posádky získali bodů, vyrážely hledat ukrytý poklad.

   Ten byl objeven, vyzvednut a po zásluze rozdělen mezi všechny a nakonec i sněden.

   Čas nezadržitelně letěl a my museli vše rychle uklidit, sbalit spacáky (to bylo u většiny, co je měli nové, velmi náročné) a pak už začali přijíždět rodiče k vyzvednutí svých pirátů. 

Zahájení skautského roku 2012/2013

přidáno: 17. 5. 2014 4:58, autor: Přístav Tamatea   [ aktualizováno 17. 5. 2014 5:08 ]

4.10.2012

Prázdniny jsou fuč a škola je tady. Ale neštěstí nejenom škola, ale i začátek skautského roku. A jak už je zvykem, začíná to vždy náborem nových členů. 

Přes léto jsme se rozhodli, že se rozšíříme o druhý oddíl a to na Plumlově. Získali jsme tam klubovnu, kousek od vody, a tak jsme se do toho vrhli. Nábor se tu konal ve dvou vlnách.    Nejprve na schůzce s rodiči a druhý den s dětmi. Přihlásilo se zatím 9 dětí. 

Díky přestěhování kapitána do Vrbátek se rozběhl nábor i tam. 

Po malém průzkumu se však ve Vrbátkách semlelo něco naprosto nevídaného. Za vydatné pomoci pí.Šálkové a pí.Zedníčkové tu proběhl nábor na školách v Dubanech (1.stupeň) a ve Vrbátkách (2.stupeň) a vzápětí i na Hodové slavnosti.

Výsledkem je prozatím 20 dětí. Ba co víc, vznikl tu i klub dospělých (většinou rodičů) , který má nyní 11 členů. Klubovnu nám poskytl obecní úřed ve školícím centru. 

 Veškeré oddílové dění bylo zahájeno společně velkým slavnostním táborovým ohněm na Plumlově. Zúčastnilo se ho cca 30 dětí i rodičů. 

 Po slavnostní části se všichni vrhli na opékání špekáčků a asi do půl deváté si je vychutnávali.

    Dokonce se ozvala i kytara.

1-5 of 5