Předvánoční pohoda a betlémské světlo 2012

přidáno: 17. 5. 2014 5:19, autor: Přístav Tamatea   [ aktualizováno 17. 5. 2014 5:19 ]

21. 1. 2013

Pošesté jsme se sešli na akci, kterou nazýváme Vánoční pohodou. A přece to tento rok bylo jiné. Naše vodácké oddíly se rozmnožily, a tak bychom se do klubovny ve Ptení nevešli. Proto jsme se v sobotu 22.12.2012 sešli ve velké místnosti ve školícím centru ve Vrbátkách (přímo pod naší vrbáteckou klubovnou).

Sešlo se nás mnoho, jak z oddílu ve Ptení i Plumlova, tak z místních vrbáteckých oddílů i klubu dospělých a rodičů.

Zahájilo se vše ve 14 hodin ozobáváním donesených vzorečků cukroví a písničkami, aby se navodila ta správná atmosféra. Asi za hodinu dorazila (byla přivezena) nám vzácná návštěva. Tedy hned dvojitá. Dva již dříve narození skauté z Olomouce a instruktoři skautské Jesenické lesní školy (tam se skautští vedoucí učí býti správnými vůdci), skautskými jmény Sir a Čibi.

Přivítali jsme je našimi družinovými pokřiky a oni nám to oplatili svým. Pak jsme je poctili kávou, písničkami a scénkou. Na to si vzal slovo Čibi a pověděl nám něco o tom, jak to bylo ve skautu dříve a naučil děti také jednu starou písničku vlčat.

Další na pořadu dne byla ukázka výroby drátěných košilí a seznámení se s nabídkou výbavy, kterou si mohou děti nakoupit za své nasbírané body.

Nějakou dobu jsme zpívali koledy, rozdali si pár dárečků, a to už se s námi museli rozloučit naši starší bratři. Popřáli nám, aby se vše v roce 2013 dařilo a odjeli k domovům.

My se věnovali dalšímu bodu, a to vánočním tradicím. Připomenuli jsme si jaké známe - od házení botkem, přes lodičky ze skořápek, až po lití olova. Nejvíce se dětem líbily lodičky (vodáci se v nás nezapřeli). Vydrželi je sledovat, dokud svíčky nedohořely.

To už večer zestárnul, děti měly volnou zábavu, hrálo se a zpívalo a když se večer měnil v noc, našel si každý svoje místečko v klubovně a svůj spacák a uložil se ke spánku.

V neděli 23.12. jsme dopoledne měli nám milou povinnost. Roznášet po domech Betlémské světlo. Světlo, kterého rozdáváním neubývá, ale roste. Tak jako naše přátelství, které toto světlo představuje.

Betlémské světlo jsme roznášeli dům od domu ve Vrbátkách a ve Ptení.