Po návratu z tábora

Tak je tábor za námi. A to již podruhé v historii našich oddílů. Tentokrát jsme strávili dva překrásné týdny na skautském tábořišti na Slezské Hartě. Vydali jsme se po stopách Indiana Jonese odhalit tajemství křišťálové lebky. Posádky soupeřily v rozmanitých disciplínách, prokazovali své schopnosti v různých oblastech od znalosti přírody a táboření přes úkoly testující jejich tělesnou a vodáckou zdatnost. Ti, kteří uspěli nejlépe, získali vytoužený poklad – Aztéckou posvátnou lebku. Největší poklad si však odvezli nakonec všichni – spoustu zážitků a vzpomínek sdílených společně s kamarády.

Táboru „Za pokladem Montezumy“       A-HoJ!