kuratko.jpg

Velikonoční skautské kuřátko

Naši skauté Přístavu Tamatea Vrbátky se už podruhé zapojí do projektu POMOZTE DĚTEM.

POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s Českou televizí.

Do sbírky, která probíhá během celého roku, přispívají organizace, spolky i jednotlivci.

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR se stal největším spojencem POMOZTE DĚTEM.

12.4.2014 proběhne i v našich obcích (VRBÁTKY,DUBANY, ŠTĚTOVICE, PTENÍ) sbírka pod názvem

VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO.

V tento den vyjdou do ulic skupinky dětí doprovázené dospělým a ponesou zapečetěnou schránku, do které můžete přispět na tuto sbírku jakýmkoli obnosem. Jako poděkování za dobrovolný finanční příspěvek obdrží každý přispivatel kuřátko, které skauti vlastnoručně vyráběli na svých schůzkách.

Peníze pomáhají dětem, které nemohou žít ve vlastní rodině, týraným dětem, tělesně nebo duševně postiženým.

Na Velikonoční pondělí vysílá Česká televize přímý přenos této pořadu věnovanému této celonárodní charitativní sbírce.

Všem, kdo přispějí do kasiček Velikonočního kuřátka jakoukoli částkou velice děkujeme!