Nové kvalifikace

24. 3. 2014

Další z našich vedoucích úspěšně absolvovali kurzy skautského vzdělávacího programu a doplnili si tak kvalifikaci nezbytnou pro práci v oddílech.

Zdravotnický kurz s osvědčením pro zastávání funkce Zdravotník zotavovacích akcí nově absolvovali:

Miloš Sumec Strouhal

Jiří Čuch Zedníček

Libor Hejkal Vykopal 

Radek Bimbo Dokoupil

 

Čekatelskou zkoušku opravňující k práci s oddílem složili:

Dana Dajána Hálová

Jana Smíšek Zápecová

Libor Hejkal Vykopal

Miloš Sumec Strouhal

 

Vůdcovskou zkoušku a osvědčení pro hlavního vedoucího dětských táborů složila

Helena Helča Zedníčková

 

    Všem moc gratulujeme!!!!!!